Skip to main content

Datele de identificare ale firmei

Director General:

Gerhard Hahn, Ernst Hahn
Tribunalul Comercial Göttingen - HRB 112264
CUI : DE115311172 

+49 5541 7062-00
info@excor.com 

 

Responsabil:

EXCOR Korrosionsschutz-Technologien und -Produkte GmbH
Tonlandstraße 2
D-34346 Hann. Münden
 

Responsabil cu protecția datelor
data-protection@excor.com 

Exonerare de rãspundere

1. Conţinutul ofertei online
Autorul nu este responsabil pentru actualitatea, corectitudinea, completitutdinea sau calitatea informaţiilor oferite. Eventualele pretenţii de rãspundere faţã de autor, care se referã la daune de tip material sau ideal, şi care au fost cauzate prin utilizarea, respectiv neutilizarea informaţiilor oferite respectiv prin utilizarea informaţiilor eronate sau incomplete, sunt în principiu excluse, atât timp cât din partea autorului nu existã dovada unei vine premeditate sau dovada de neglijenţã. Toate ofertele sunt fãrã obligaţii şi nu sunt ferme. Autorul îşi rezervã dreptul în mod explicit sã modifice, sã completeze, sã şteargã sau sã limiteze parţial sau definitv publicarea a unor pãrţi ale paginilor sau întreaga ofertã fãrã a anunţa în prealabil.

2. Referinţe şi linkuri
În caz de referinţe directe sau indirecte pe pagini strãine de internet ("link-uri"), care se aflã în afara domeniului de rãspundere al autorului, o exonerare de rãspundere intrã în vigoare doar în cazul în care autorul are cunoştiinţã de conţinuturi, şi a faptului cã îi este posibil din punct de vedere tehnic sã împiedice utilizarea acestora, dacã aceste conţinuturi încalcã prevederile legale. Prin prezenta autorul declarã în mod explicit, cã la momentul plasãrii linkurilor nu au fost detectate conţinuturi ilegale. Autorul nu are nici un fel de rol în prezentarea actualã şi viitoare a conţinuturilor sau nu are nici un drept de autor asupra paginilor la care se face referire. Din acest motiv, autorul se distanţeazã prin prezenta în mod explicit de toate conţinuturile paginilor la care se face referinţã, care au fost modificate dupã stabilirea linkurilor. Aceastã declaraţie este valabilã pentru toate linkurile şi referinţele plasate în cadrul ofertei proprii de internet precum şi pentru înregistrãri externe în cãrţile de oaspeţi, forumurile de discuţii şi listele de mailing întocmite de autor. Pentru conţinuturi eronate, ilegale sau incomplete şi în special pentru daune, care iau naştere din utilizarea sau neutilizarea acestor informaţii oferite, doar ofertantul paginii de web la care se face trimitere/ referire este pe deplin responsabil, şi nu acela, prin a cãror referire se face trimitere la publicarea respectivã.

3. Drept de autor şi dreptul semnelor distinctive
Autorul urmãreşte sã respecte în toate publicaţiile dreptul de autor pentru graficile, documentele audio, secvenţele video şi textele create de el, sau sã utilizeze grafici, documente audio, secvenţe video şi texte fãrã licenţã. Toate mãrcile şi simbolurile numite în oferta pe internet şi protejate faţã de terţi se suborodneazã în mod nelimitat reglementãrilor dreptului aferent al semnelor distincitive şi a legii drepturilor de proprietate ale proprietarului înregistrat. Simpla numire a acestora nu poate însemna cã mãrcile nu sunt protejate ! Copyright-ul pentru obiectele publicate, create de autor, sunt exclusiv ale autorului paginii web. Multiplicarea sau utilizarea acestor grafici, documente audio, secvenţe video şi texte în alte publicaţii electronice sau printate nu sunt permise fãrã acordul expres al autorului.

4. Protecţia datelor
Atâta timp cât în cadrul ofertei de internet existã posibilitatea de introducere a datelor personale sau de afaceri (adrese de email, nume, adrese), furnizarea acestor informaţii de cãtre utilizator se face în mod voluntar expres. Utilizarea şi plata tuturor serviciilor oferite – este permisã dacã este posibilã din punct de vedere tehnic şi rezonabilã – şi fãrã specificarea acestor date respectiv prin specificarea unor date anonimizate sau a unui pseudonim.

5. Efectul legal al prezentei exonerãri de rãspundere
Prezenta exonerare de rãspundere face parte din oferta de pe internet, de pe care s-a fãcut trimitere la acest site. Atâta timp cât fragmente sau unele formulãri ale acestui text nu corespund, corespund parţial sau nu mai corespund situaţiei legale valabile, celelalte pãrţi ale documentului rãmân nemodificate în ceea ce priveşte conţinutul şi valabilitatea acestora

6. Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). 
Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. 
In case of activation of the IP anonymization, Google will truncate/anonymize the last octet of the IP address for Member States of the European Union as well as for other parties to the Agreement on the European Economic Area. 
Only in exceptional cases, the full IP address is sent to and shortened by Google servers in the USA. 
On behalf of the website provider Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage to the website provider. 
Google will not associate your IP address with any other data held by Google. 
You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser. However, please note that if you do this, you may not be able to use the full functionality of this website. 
Furthermore you can prevent Google’s collection and use of data (cookies and IP address) by downloading and installing the browser plug-in available under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.