Skip to main content

Recipiente VCI și tăvi VCI

EXCOR oferă o varietate de recipiente sau tăvi de stivuire cu VCI pentru diferite componente care trebuie să fie fixate și sau ușor de îndepărtat individual în timpul transportului. Tăvile și recipientele din carton ondulat care sunt acoperite pe o față cu VCI sau laminate cu o folie VCI, sunt adecvate pentru utilizare de unică folosință. Acest lucru este posibil și în cazul compartimentelor. Pentru logistica reutilizării, recipientele din plastic stivuibile și tăvile ambutisate sunt prevăzute cu ingredientul activ VCI pe întreaga secțiune transversală a materialului. EXCOR verifică anual conținutul de VCI rămas, care durează câțiva ani. Din plăcile alveolare pot fi, de asemenea, realizate o varietate de mijloace de transport, care conțin, de asemenea, VCI în miezul lor. Tăvile VCI și recipientele VCI simplifică procesul de ambalare industrială automatizată și oferă protecție sigură împotriva coroziunii cu VCI.

Nu există niciun produs VCI care să protejeze toate tipurile de metal în același mod. De aceea, EXCOR are mai multe grupe de ingrediente active, fiecare dintre ele protejând mai multe tipuri de metale. Siguranță maximă prin utilizarea selectivă a grupurilor de ingrediente active.

Avantajele recipientelor VCI și ale tăvilor VCI

  • Eficiente chiar și în condiții de umiditate ridicată
  • Fără amine
  • Diferite grupe de ingrediente active pentru diferite tipuri de metale
  • Testele dermatologice confirmă o compatibilitate cutanată foarte bună
  • În cazul utilizării conform destinației nu există riscuri în cazul inhalării
  • Adecvate pentru componentele destinate să intre în contact cu produsele alimentare
  • Corespund condițiilor tehnice de livrare (TL) 8135-0043
  • Nu este necesară monitorizarea la locul de muncă în conformitate cu normele tehnice pentru substanțe periculoase (TRGS) 615 și 900
  • Nu fac obiectul clasificării în conformitate cu 1272/2008/CE
  • Reciclabile din punct de vedere al materialului sau energetic