Datele de identificare ale firmei

Director General:

Gerhard Hahn
Tribunalul Comercial Göttingen - HRB 112264
CUI : DE115311172 

Telefon: +49 5541 7062 - 00
Fax: +49 5541 7062 - 10

Email: info(at)excor.com

www.excor.com

Hosting

axxeo GmbH
Gustav-Adolf-Str. 8
30167 Hannover

www.axxeo.de

Responsabil:

EXCOR Korrosionsschutz-Technologien und -Produkte GmbH
Tonlandstraße 2
D-34346 Hann. Münden

Design plus implementare:

COMLINE Computer + Softwarelösungen AG

Schwarzer Bär 4
30449 Hannover

www.comlineag.de

Responsabil cu protecția datelor

data-protection(at)excor.com

Declarația de protecție a datelor

Colectăm, utilizăm și stocăm datele dvs. cu caracter personal exclusiv în conformitate cu legislația europeană și națională privind protecția datelor. Mai jos vă informăm cu privire la tipul, sfera și scopul colectării și utilizării datelor în cadrul ofertei noastre online.

Responsabil

Vă rugăm să consultați secțiunea Mențiuni juridice din partea dreaptă sus a acestei pagini de internet.

Responsabil cu protecția datelor

De asemenea, găsiți datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor în secțiunea Mențiuni juridice din partea dreaptă sus a acestei pagini de internet.

Tipul datelor prelucrate

Prelucrăm date cu caracter personal pentru a vă putea pune la dispoziție dvs., clienților noștri, părților interesate, furnizorilor, vizitatorilor și utilizatorilor noștri o ofertă online plăcută. Acestea includ: numele, adresele, datele de contact (e-mail, numere de telefon); introducerile de date furnizate de dvs. (texte, fotografii, videoclipuri); înregistrarea pe paginile de internet vizitate, interesele privind conținuturile, orele de accesare precum și informațiile dispozitivelor, adrese IP etc.

Nu sunt prelucrate categorii speciale de date în sensul Art. 9 alin. 1 al RGPD.

Temeiul juridic

În conformitate cu Art. 13 al RGPD vă explicăm aici temeiul juridic pentru prelucrarea datelor. Oferta noastră online se bazează în primul rând pe măsuri contractuale și precontractuale, precum și pe răspunsuri la solicitări. În acest sens ne vom orienta după Art. 6 alin. 1 lit. (b) a RGPD ca temei juridic. Obligația legală de a prelucra datele are ca bază Art. 6 alin. 1 lit. (c) a RGPD. În ceea ce privește protejarea intereselor noastre legitime, prelucrarea datelor are ca bază Art. 6 alin. 1 lit. (f) a RGPD. În cazul în care niciunul dintre temeiurile juridice menționate mai sus nu este relevant, vom efectua prelucrarea datelor în cazul prezentării unui consimțământ (Art. 6 alin. 1 lit. (a) și Art. 7 al RGPD).

Modificările și actualizările declarației de protecție a datelor

Vom actualiza această „Politică de confidențialitate” dacă introducem oferte, produse sau servicii noi, dacă adaptăm procedurile online sau în cazul dezvoltării ulterioare a securității internetului și a calculatoarelor. Ne rezervăm dreptul de a adapta această declarație, dacă este necesar. Adaptările vor fi făcute cunoscute aici. Prin urmare, vă recomandăm să vă informați regulat cu privire la starea actuală a declarației de protecție a datelor.

Siguranța datelor

În lumea interconectată așa cum o știm noi astăzi, încercările neautorizate de a avea acces la informații cu caracter personal reprezintă o realitate, pe care indivizii și companiile o întâmpină în fiecare zi. Aceasta este fără îndoială o provocare majoră.

Deoarece protecția datelor reprezintă o prioritate majoră pentru noi, investim în securitatea sistemelor noastre și le verificăm permanent. Deoarece atunci când utilizați oferta noastră online de pe excor.com ne încredințați informații despre persoana dumneavoastră. Securitatea acestor informații este foarte importantă pentru noi.

De aceea luăm măsuri tehnice și organizatorice ținând cont de stadiul actual al tehnicii, de cheltuielile de implementare și de tipul, sfera, condițiile și scopul prelucrării, precum și de gradele diferite de probabilitate și de severitate a riscurilor pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. Aceste măsuri ar trebui să protejeze împotriva atacurilor, a utilizării abuzive, a pierderii și a modificărilor incorecte a datelor cu caracter personal și să excludă accesul terților neautorizați (Art. 32 al RGPD). Aceste măsuri ar trebui să vizeze printre altele păstrarea confidențialității, a integrității și disponibilității datelor prin verificarea accesului fizic și prin medii informatice, a introducerii, transmiterii, siguranței disponibilității și separării datelor. În plus, compania noastră a implementat proceduri, care reglementează drepturile persoanelor vizate, ștergerea datelor și reacții în cazul periclitării datelor etc. În ultimă instanță, în conformitate cu Art. 25 al RGPD vizăm protecția datelor cu caracter personal deja din momentul dezvoltării, respectiv a achiziționării sistemelor de hardware și software noi, precum și a introducerii de proceduri noi, potrivit principiilor protecției datelor prin modul de proiectare a tehnologiei (Privacy by Design) și prin presetări favorabile protecției datelor (Privacy by Default).

Aceste măsuri de securitate includ de exemplu transferul criptat al datelor între browser-ul dvs. și serverul nostru. Când plasați o comandă, ne sunt transmise datele dvs. cu caracter personal. Ca acestea să nu ajungă în mâini răuvoitoare, criptăm aceste date prin procedura SSL. Aceasta este o procedură dovedită și sigură pentru transferul datelor pe internet. Pe baza interesului nostru legitim (Art. 6 alin. 1 lit. (f) a RGPD) utilizăm fișierele jurnal ale serverului pentru analiza și remedierea defecțiunilor la accesarea magazinului nostru online. În plus, garantăm accesul la datele sensibile doar de către persoanele autorizate în scopurile sus-menționate.

Cooperarea cu responsabilii cu prelucrarea datelor și terții

Unul dintre temeiurile juridice menționate mai sus se referă și la utilizarea datelor altor persoane și companii prelucrate de alții (responsabili cu prelucrarea datelor sau terți). Cu ajutorul acestor parteneri are loc prelucrarea datelor în baza unui așa-numit „contract de prelucrare a datelor”, vezi Art. 28 al RGPD.

Transferul de date în țări terțe

Dacă datele sunt prelucrate într-o țară terță (adică în afara Uniunii Europene (UE) sau a Spațiului Economic European (CEE)), atunci acest lucru are loc exclusiv în măsura în care acest lucru se poate baza pe unul dintre temeiurile juridice menționate anterior. Prelucrarea datelor are loc doar în cadrul prevederilor Art. 44 și următoarele din RGPD. Acest lucru presupune că prelucrarea datelor are loc doar în baza garanțiilor speciale, precum nivelul de protecție a datelor corespunzător UE și recunoscut oficial (precum cel recunoscut prin „Privacy Shield” în SUA) sau respectarea obligațiilor contractuale recunoscute oficial (așa-numitele „clauze contractuale standard”).

Scopul prelucrării, colectării și utilizării datelor

Dorim ca această ofertă online, conținuturile și caracteristicile sale să fie accesibile pentru dumneavoastră. În plus, dorim să vă oferim servicii contractuale și precontractuale, dar și diferite alte servicii, și să menținem relațiile cu partenerii de afaceri și persoanele interesate.

Vă răspundem la întrebările despre oferta noastră online și comunicăm cu dumneavoastră.

Și nu în ultimul rând prelucrăm datele în scopuri de marketing, publicitate și cercetare de piață, precum și ca măsură de siguranță pentru protejarea prezenței noastre pe internet. Prin urmare, accesarea paginii noastre de internet, precum și consultarea oricărui fișier pus la dispoziție pe acest site de internet (așa-numitele fișiere jurnal ale serverului) este înregistrat în scopuri statistice și de sistem interne.

Acestea includ numele fișierului accesat, data și ora accesării, cantitatea de date transferate, notificarea cu privire la accesarea cu succes a fișierului, tipul/versiunea browser-ului de internet, sistemul de operare a utilizatorului, URL-ul de referință (pagina vizitată anterior) și domeniul solicita, precum și adresele IP ale calculatorului solicitant. Orice alte date cu caracter personal sunt înregistrate doar dacă ne furnizați voluntar informații pe site-ul nostru, de exemplu atunci când luați legătura cu noi printr-un formular de contact sau prin e-mail, în cadrul procesului de înregistrare, la încheierea unui contract, când ne comunicați o solicitare sau prin setările browser-ului dumneavoastră. Datele sunt stocate timp de maxim șapte zile pentru orice drepturi de garanție existente pe viitor, pentru serviciile pe care le prestăm, pentru garantarea unei evidențe corecte și în scopuri administrative interne, precum și pentru scopuri proprii de marketing, dar și ca precauție în cazul investigării acțiunilor de abuz sau fraudă și sunt șterse ulterior. O stocare ulterioară a datelor în scopuri probatorii rămâne neafectată.

Prestarea serviciilor contractuale

Prelucrăm datele dvs. (de exemplu, numele și adresele, precum și datele de contact, dar și datele contractuale, precum serviciile prestate, numele persoanelor de contact, informații de plată) pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale și a presta serviciile în conformitate cu Art. 6 alin. 1 lit. (b) a RGPD. Introducerile marcate ca obligatorii în formularele online sunt necesare pentru încheierea contractului.

Puteți crea și un cont de utilizator, cu ajutorul căruia puteți urmări comenzile. Pentru înregistrare sunteți rugat să introduceți informațiile obligatorii. Conturile de utilizator nu sunt publice. Nu este posibilă o indexare prin intermediul motoarelor de căutare. În cazul în care vă decideți să reziliați contul de utilizator, datele cu privire la contul dvs. de utilizator stocate sub rezerva obligațiilor de păstrare din motive comerciale sau fiscale în conformitate cu Art. 6, alin. 1 lit. (c) a RGPD sunt șterse. Vă stă la dispoziție o copie de siguranță a datelor în cazul rezilierii cu succes a contului, care nu va fi realizată de noi. După o reziliere suntem îndreptățiți și obligați să ștergem irevocabil toate datele stocate pe perioada contractuală.

La înregistrare, precum și în cazul autentificărilor repetate și la utilizarea serviciilor noastre online, adresa IP și ora fiecărui utilizator este stocată pe baza intereselor noastre legitime, precum și pentru protecția împotriva abuzului sau a utilizării neautorizate. Aceste date nu sunt, în principiu, transmise terților. Cu toate acestea, transmiterea către terți are loc pentru urmărirea pretențiilor noastre în cazul unei daune sau dacă există o obligație legală în conformitate cu Art. 6 alin. 1 lit. (c) a RGPD.

Utilizăm datele despre paginile de internet vizitate din oferta noastră online, despre interesul pentru produsele noastre, introducerile în formularele de contact sau profilul de utilizator în scopuri publicitare în cadrul profilului dvs. de utilizator, pentru a vă afișa, de exemplu, informații despre produse în funcție de serviciile utilizate anterior. După expirarea obligațiilor legale și de garanție corespunzătoare are loc ștergerea datelor cu respectarea termenelor de păstrare prevăzute legal.

Utilizarea datelor cu caracter personal pentru newsletter-ul nostru

În măsura în care v-ați înregistrat pentru a primi newsletterul nostru, folosim datele indicate de dvs. la înregistrare, precum numele, prenumele și adresa dvs. de e-mail doar în scopul trimiterii newsletter-ului. Pentru înregistrarea la newsletter-ul nostru folosim așa-numitul procedeu „double opt-in” (opțiune dublă de confirmare). După înregistrare vă trimitem un e-mail de confirmare pentru primirea newsletter-ului, în care vi se solicită confirmarea primirii regulate a newsletter-ului, dând clic pe linkul din e-mail. Abia după aceea primiți newsletter-ul.

Aveți oricând posibilitatea de a vă dezabona de la newsletter-ul nostru, dând clic pe link-ul inclus în respectivul newsletter, sau dând o declarație în acest sens printr-un e-mail, telefax sau o scrisoare. În acest sens nu veți suporta cheltuieli suplimentare, în afară de taxele obișnuite de expediere, calculate în funcție de tarifele de bază.

Datele cu caracter personal stocate în legătură cu trimiterea newsletter-ului nostru sunt șterse după dezabonarea de la newsletter-ul nostru.

Contactarea

În cazul în care ne contactați prin intermediul formularului nostru de contact sau prin e-mail are loc o prelucrare a datelor în baza Art. 6 alin. 1 lit. (b) a RGPD. Ne rezervăm dreptul de a stoca datele dvs. în sistemul Customer Relationship Management („CRM System”) sau într-un sistem similar.

Dacă solicitările au fost prelucrate și nu mai este necesară stocarea ulterioară, are loc ștergerea datelor. Necesitatea stocării datelor este verificată la fiecare doi ani. La solicitarea clienților cu cont de client putem stoca datele și permanent, dacă ni se cere acest lucru. În cazul obligațiilor de arhivare legale ștergerea are loc după expirarea perioadelor de păstrare prevăzute de lege.

Utilizarea cookie-urilor

Noi utilizăm cookie-uri pe pagina noastră de internet. Cookie-urile conțin de obicei date despre pagina de internet vizitată, pe care o stochează browser-ul dvs. în timpul navigării. Dacă utilizatorul accesează din nou pagina noastră de internet prin respectivul server, browser-ul utilizatorului trimite înapoi către pagina noastră de internet cookie-ul primit anterior. Acest lucru permite serverului să evalueze informațiile primite și să înlesnească navigarea pe o pagină de internet sau să controleze afișajele publicitare.

Cookie-urile pot conține doar informații care au fost trimise de noi către dispozitivul dumneavoastră. Astfel nu pot fi prelucrate niciun fel de date personale. Dacă permiteți utilizarea cookie-urilor pe paginile noastre, nu există posibilitatea ca noi să accesăm datele dvs. personale. Totuși cu ajutorul cookie-urilor putem recunoaște dispozitivul dvs. în cazul unei vizite ulterioare a paginii noastre de internet.

Utilizarea cookie-urilor poate fi exclusă prin configurările corespunzătoare ale browser-ului de internet pe computerul dvs., cu alte cuvinte ale programului cu care deschideți sau afișați paginile de internet (precum Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome sau Safari). În acest caz este posibil ca anumite caracteristici de pe paginile noastre de internet să nu mai fie disponibile pentru dvs. sau ca acestea să nu mai fie afișate corect.

Cookie-urile sunt folosite și pentru a vă gestiona coșul de cumpărături în timpul unei comenzi sau pentru a vă afișa setările (modul de plată și de livrare, locul de livrare). Astfel, avem posibilitatea de a ne adapta prezența pe internet în funcție de nevoile clienților noștri. Există posibilitatea ca prin legătura cu partenerii noștri colaboratori să fie stocate pe computerul dvs. și cookie-urile lor, deci ai terților. Acest lucru se întâmplă, de exemplu, în legătură cu măsurile publicitare de pe paginile de internet ale terților (așa-numitul retargeting sau prin utilizarea plug-in-urilor sociale).

Niciunul dintre cookie-urile utilizate nu conțin date personale. Nu este posibilă asocierea dintre cookie-uri și dvs. ca persoană fizică. Doar computerul utilizat poate fi recunoscut prin intermediul cookie-urilor. Iar acest lucru are loc doar până în momentul ștergerii cookie-urilor sau al ștergerii automate a acestora ca urmare a programării lor.

Integrarea serviciilor și conținuturilor terților

Prezența online poate include conținuturi terțe, precum videoclipurile YouTube, hărți ale Google, fluxuri RSS sau grafice ale altor site-uri (așa-numiți „furnizori terți”). Condiția prealabilă este întotdeauna ca furnizorul acestor conținuturi să identifice adresa IP, deoarece conținuturile acestora nu poate ajunge la browser-ul dvs. fără această adresă IP. Ne străduim să utilizăm exclusiv conținuturi al căror furnizor terț să utilizeze adresa IP doar în scopul livrării conținutului. Cu toate acestea nu avem nicio influență, dacă furnizorul terț utilizează adresa dvs. IP doar în scopuri statistice.

Google Analytics

Utilizăm Google Analytics pe paginile noastre de internet. Acesta este un serviciu al Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, SUA („Google”). Ne-am decis să utilizăm acest serviciu în baza interesului nostru legitim pentru analizarea, îmbunătățirea și funcționarea din punct de vedere economic a prezenței noastre pe internet, bazată pe Art. 6 alin. 1 lit. (f) a RGPD.

Google Analytics utilizează cookie-uri, cu ajutorul cărora transferă informații despre modul dvs. de utilizare a paginilor de internet de regulă către un server al Google din SUA și pe care le stochează acolo.

În cazul activării anonimizării IP pe paginile noastre de internet adresa dvs. IP este trunchiată de Google mai întâi în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European.

În cazuri izolate, adresa IP completă este transferată către un server Google din SUA și este trunchiată acolo. Google utilizează aceste date în numele nostru pentru a evalua comportamentul dvs. de utilizare de pe paginile noastre de internet pentru a crea rapoarte despre activitățile de pe pagina noastră de internet, precum și pentru a furniza alte servicii legate de utilizarea paginilor de internet și a internetului pentru operatorul paginilor de internet. Adresa IP furnizată de browser-ul dvs. prin Google Analytics nu este alăturată altor date ale Google.

Și în acest caz puteți împiedica stocarea cookie-urilor prin efectuarea setărilor corespunzătoare a software-ului browser-ului dumneavoastră. În acest caz este posibil să nu puteți utiliza pe deplin toate caracteristicile paginilor noastre de internet. Prin instalarea unui plug-in al browser-ului, pe care îl puteți descărca accesând acest link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en), aveți posibilitatea să împiedicați colectarea de către Google a datelor legate de modul dvs. de utilizare a paginii de internet și generate de cookie-uri (inclusiv adresa dvs. IP) și prelucrarea acestora de către Google.

Verificarea bonității și punctajul de bonitate

În cazul unei plăți în avans, de exemplu în cazul unei achiziții cu factură, putem cere, dacă este cazul, o verificare a bonității pentru protejarea intereselor noastre legitime (Art. 6 alin. 1 lit. (f) a RGPD) în baza metodelor matematico-statistice de la societatea Creditreform Göttingen Bruns KG, Willi-Eichler-Str. 11, 37079 Göttingen. În acest sens, transmitem date cu caracter personal necesare pentru o verificare a bonității către societatea Creditreform Göttingen Bruns KG și utilizăm informații obținute cu privire la probabilitatea statistică a unei neplăți pentru a lua o decizie echilibrată cu privire la stabilirea, implementarea sau încetarea unei relații contractuale. Informația legată de bonitate poate conține valori de probabilitate (scoruri), care sunt calculate pe baza unor metode matematico-statistice recunoscute din punct de vedere științific și al căror calcul include date privind adresa. Interesele dvs. legitime sunt astfel luate în considerare conform prevederilor legale.

Linkuri către alte pagini de internet

Din când în când facem referire la paginile de internet ale terților. Chiar și în cazul unei selecții conștiincioase a paginilor de internet la care facem referire, nu putem garanta și nu ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea și exhaustivitatea conținuturilor și a securității datelor de pe site-urile terților. Această declarație de protecție a datelor nu este valabilă pentru paginile de internet ale terților care au linkuri pe pagina noastră de internet.

Drepturile persoanelor implicate

Dvs., ca persoană implicată aveți așa-numitul drept la informare. Ulterior puteți solicita o confirmare cu privire la datele dvs. care sunt prelucrate de noi (Art. 15 al RGPD), dacă acestea există.

În conformitate cu Art. 16 al RGPD puteți solicita completarea datelor referitoare la dvs. sau corectarea datelor incorecte despre dvs.

Puteți solicita ștergerea imediată a datelor dvs. în condițiile Art. 17 al RGPD. Alternativ (Art. 18 al RGPD) există posibilitatea restricționării prelucrării datelor.

Ștergerea are loc imediat ce datele nu mai sunt necesare pentru scopul prevăzut și nicio altă obligație legală de păstrare nu contravine acestui lucru. În caz contrar, prelucrarea este restricționată, datele sunt blocate și nu sunt prelucrate ulterior. Datele, care trebuie să fie păstrate din motive comerciale sau fiscale cad sub incidența acestei prevederi.

În Germania termenele de păstrare sunt de 6 ani conform § 257 alin. 1 al Codului comercial german (HGB) (registre comerciale, inventare, solduri de deschidere, închideri ale anilor fiscali, corespondențe de afaceri, documente contabile etc.), 10 ani conform § 147 alin. 1 Codul fiscal german (AO) (registre, înregistrări, rapoarte de gestiune, documente contabile, corespondență comercială și de afaceri, documente relevante pentru calcularea impozitului etc.).

Există posibilitatea ca la cerere să transmitem datele dvs. sau să le punem la dispoziție unei alte persoane responsabile în conformitate cu Art. 20 al RGPD. În plus, în conformitate cu Art. 77 al RGPD aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

Dreptul de retragere

În conformitate cu Art. 7 alin. 3 al RGPD puteți retrage un consimțământ acordat nouă cu efect pentru viitor.

Dreptul de opoziție

În conformitate cu Art. 21 al RGPD puteți oricând să vă opuneți prelucrării viitoare a datelor referitoare la dumneavoastră. Opoziția poate fi formulată în special împotriva prelucrării în scopul marketingului direct.

Ne puteți contacta folosind datele de contact menționate mai sus pentru oricare dintre chestiunile de mai sus.

 

Versiune: 02/2019

 

 

Exonerare de rãspundere

1. Conţinutul ofertei online
Autorul nu este responsabil pentru actualitatea, corectitudinea, completitutdinea sau calitatea informaţiilor oferite. Eventualele pretenţii de rãspundere faţã de autor, care se referã la daune de tip material sau ideal, şi care au fost cauzate prin utilizarea, respectiv neutilizarea informaţiilor oferite respectiv prin utilizarea informaţiilor eronate sau incomplete, sunt în principiu excluse, atât timp cât din partea autorului nu existã dovada unei vine premeditate sau dovada de neglijenţã. Toate ofertele sunt fãrã obligaţii şi nu sunt ferme. Autorul îşi rezervã dreptul în mod explicit sã modifice, sã completeze, sã şteargã sau sã limiteze parţial sau definitv publicarea a unor pãrţi ale paginilor sau întreaga ofertã fãrã a anunţa în prealabil.

2. Referinţe şi linkuri
În caz de referinţe directe sau indirecte pe pagini strãine de internet ("link-uri"), care se aflã în afara domeniului de rãspundere al autorului, o exonerare de rãspundere intrã în vigoare doar în cazul în care autorul are cunoştiinţã de conţinuturi, şi a faptului cã îi este posibil din punct de vedere tehnic sã împiedice utilizarea acestora, dacã aceste conţinuturi încalcã prevederile legale. Prin prezenta autorul declarã în mod explicit, cã la momentul plasãrii linkurilor nu au fost detectate conţinuturi ilegale. Autorul nu are nici un fel de rol în prezentarea actualã şi viitoare a conţinuturilor sau nu are nici un drept de autor asupra paginilor la care se face referire. Din acest motiv, autorul se distanţeazã prin prezenta în mod explicit de toate conţinuturile paginilor la care se face referinţã, care au fost modificate dupã stabilirea linkurilor. Aceastã declaraţie este valabilã pentru toate linkurile şi referinţele plasate în cadrul ofertei proprii de internet precum şi pentru înregistrãri externe în cãrţile de oaspeţi, forumurile de discuţii şi listele de mailing întocmite de autor. Pentru conţinuturi eronate, ilegale sau incomplete şi în special pentru daune, care iau naştere din utilizarea sau neutilizarea acestor informaţii oferite, doar ofertantul paginii de web la care se face trimitere/ referire este pe deplin responsabil, şi nu acela, prin a cãror referire se face trimitere la publicarea respectivã.

3. Drept de autor şi dreptul semnelor distinctive
Autorul urmãreşte sã respecte în toate publicaţiile dreptul de autor pentru graficile, documentele audio, secvenţele video şi textele create de el, sau sã utilizeze grafici, documente audio, secvenţe video şi texte fãrã licenţã. Toate mãrcile şi simbolurile numite în oferta pe internet şi protejate faţã de terţi se suborodneazã în mod nelimitat reglementãrilor dreptului aferent al semnelor distincitive şi a legii drepturilor de proprietate ale proprietarului înregistrat. Simpla numire a acestora nu poate însemna cã mãrcile nu sunt protejate ! Copyright-ul pentru obiectele publicate, create de autor, sunt exclusiv ale autorului paginii web. Multiplicarea sau utilizarea acestor grafici, documente audio, secvenţe video şi texte în alte publicaţii electronice sau printate nu sunt permise fãrã acordul expres al autorului.

4. Protecţia datelor
Atâta timp cât în cadrul ofertei de internet existã posibilitatea de introducere a datelor personale sau de afaceri (adrese de email, nume, adrese), furnizarea acestor informaţii de cãtre utilizator se face în mod voluntar expres. Utilizarea şi plata tuturor serviciilor oferite – este permisã dacã este posibilã din punct de vedere tehnic şi rezonabilã – şi fãrã specificarea acestor date respectiv prin specificarea unor date anonimizate sau a unui pseudonim.

5. Efectul legal al prezentei exonerãri de rãspundere
Prezenta exonerare de rãspundere face parte din oferta de pe internet, de pe care s-a fãcut trimitere la acest site. Atâta timp cât fragmente sau unele formulãri ale acestui text nu corespund, corespund parţial sau nu mai corespund situaţiei legale valabile, celelalte pãrţi ale documentului rãmân nemodificate în ceea ce priveşte conţinutul şi valabilitatea acestora

6. Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). 
Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. 
In case of activation of the IP anonymization, Google will truncate/anonymize the last octet of the IP address for Member States of the European Union as well as for other parties to the Agreement on the European Economic Area. 
Only in exceptional cases, the full IP address is sent to and shortened by Google servers in the USA. 
On behalf of the website provider Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage to the website provider. 
Google will not associate your IP address with any other data held by Google. 
You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser. However, please note that if you do this, you may not be able to use the full functionality of this website. 
Furthermore you can prevent Google’s collection and use of data (cookies and IP address) by downloading and installing the browser plug-in available under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.